Tüm Kişisel Koruyucu Ekipmanların Standartları

Baret Kafa Koruyucuları EN Standartları

 • EN 397 - Baret
 • EN 443 -Yangın Kaskları
 • EN 812 - Bariyerli Kep

Kulak Koruyucuların (Kulaklık) EN Standartları

 • EN 352-1 - Kulaklıklar
 • EN 352-2 - Kulak Tıkaçları
 • EN 352-3 - Barete Takılır Kulaklıklar

Solunum Koruyucuların (Maske) Standartları

 • EN 136 - Tam Yüz Gaz Maskeleri
 • EN 137 - Solunum Tüp ve Sırtlıkları
 • EN 139 - Temiz Hava Beslemeli Maskeler
 • EN 140 - Yarım Yüz Gaz Maskeleri
 • EN 141 - Gaz-Buhar Filtreleri
 • EN 149 - Bakım Gerektirmeyen Maskeler
 • EN 270 - Temiz Hava Beslemeli Başlıklar
 • EN 403 - Kaçış Maskeleri
 • EN 405 - Bakım Gerektirmeyen Gaz-Buhar Maskeleri


Göz Koruyucu Standartları ( İş Gözlükleri )


 • EN 166 Teknik performans standartları
 • EN 167 - Optik testler için yönetimler
 • EN 168 - Optik testlerin dışındaki testler
 • EN 169 - Kaynak filtreleri
 • EN 170 - Ultraviyole filtreleri
 • EN 171 - Kızılötesi ışın filtreleri
 • EN 172 - Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri
 • EN 175 - Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları
 • EN 207 - Lazere karşı koruyucu ürün
 • EN 208 - Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular


EI Koruma Standartları ( İş Eldivenleri ve Kolluklar )

 • EN 388 - Mekanik risk
 • EN 374 - Kimyasal risk
 • EN 407 - Sıcak ortam riski
 • EN 511 - Soğuk ortam riski
 • CE Uygunluk Dereceleri (89/656/EEC'ye göre)
 • Kategori 1 Basit Tasarım
 • Bu kategoride eldivenler sadece çok düşük ve hiç olmayan riskler içindir. Zarar olma olasılığında zararın geri dönüşümü çok kolaydır. Üretici firma burada kendi standartlarını verme hakkına sahiptir.
 • Kategori 2 Orta Derece Tasarım
 • Bu eldivenler bir veya daha çok tehlikeleri karşı test edilip sertifikalandırılmıştır. Bu eldivenler tarafsız kurumlarca test edilip, yetkili firmalarca sertifika verilir.
 • Kategori 3 Kompleks (mükemmel) Tasarım
 • Kazalarda telafisi mümkün olmayan ve hayati tehlike içeren durumlar için test edilip sertifikalandırılmıştır. Bir veya daha fazla tehlike grubu için üretici geçerli kaliteyi ve güvenceyi verir . Sertifika, yetkili sertifika veren tarafsız firmalar tarafından verirlir.
 • EN 420 Standartları
 • Bu eldiven açık şekilde saklama koşullarının belirtilmesi, ele uyumu, rahatlık oranını belirtilmesi, eldiven ölçülerinin ve uzunluğunun belirtilmesi , PH oranının 3.5<>9.5 arasında olduğunu, krom VI oranının (mg/kg)<10 olduğunu gösteren zararsızlık testlerinden geçtiğini gösterir.
 • EN 388 Mekanik Riskler
 • Dört haneli seviye test göstergesi vardır.
 • A= Sürtünmeye karşı direnci gösterir. Test sonuçları 0 ile 4 arasındadır.
 • B= Kesilmeye karşı direnci gösterir. Test sonuçları 0 ile 5 arasındadır.
 • C= Yırtılmaya karşı direnci gösterir. Test sonuçları 0 ile 4 arasındadır.
 • D= Delinmeye karşı direnci gösterir. Test sonuçları 0 ile 4 arasındadır.
 • Test rakamları ne kadar büyükse,test değerleri o kadar iyidir.
 • Darbeye Karşı Kesilme Direnci
 • Eğer eldivende bu piktogram varsa bu eldiven darbe vasıtası ile kesilme testinden geçmiştir.
 • Bunda sonuç "geçti" veya "kaldı" şeklindedir.
 • Test 1.050 gr ağırlığındaki bir bıçağın 150 mm yükseklikten düşürülmesi sonucu elde edilir.
 • Anti statik Testi
 • Eğer eldivende bu piktogram varsa bu eldiven anti statik testinden geçmiş demektir.
 • Bunda sonuç "geçti" veya "kaldı" şeklindedir.
 • EN 374 standarttı (Kimyasal ve Mikroorganizma Testi)
 • Bunlar eldivenin kimyasal ve mikroorganizma testinden geçtiğini gösterir.
 • Kimyasalı geçirim süreleri zamanla ifade edilir. Buna göre 1 ile 6 arasında test değerleri alır. Burda sızma , geçirgenlik, deformasyon testleri uygulanır.
 • Ölçülen Geçirme Karşı Direnci Sınıf Değerleri Ölçülen Geçirme Karşı Direnci Sınıf Değeri
 • >10 dakika - Sınıf 1 >120 dakika - Sınıf 4
 • >30 dakika - Sınıf 2 >240 dakika - Sınıf 5
 • >60 dakika - Sınıf 3 >480 dakika - Sınıf 6


EN 407 standarttı (Termal Tehlike1lere Karşı)

 • Altı haneli seviye test göstergesi vardır.
 • A= Aleve dayanıklılık testi 0 ile 4 arasındadır.
 • B= Sıcaklık temas direnci 0 ile 4 arasındadır.
 • C= Isı iletimi testi 0 ile 4 arasındadır.
 • D= Yayılan ısı testi 0 ile 4 arasındadır.
 • E= Küçük çaplı erimiş metal sıçramalara karşı direnç testi 0 ile 4 arasındadır.
 • F= Büyük çaplı erimiş metal sıçramalara karşı direnç testi 0 ile 4 arasındadır.
 • EN 511 standarttı (Soğuk Ortam Direnci)
 • Üç haneli seviye test göstergesi vardır.
 • A= Soğuk iletimine direnç testi 0 ile 4 arasındadır.
 • B= Soğuk ile temas direnci 0 ile 4 arasındadır.
 • C= Su geçirimi testi 0 ile 1 arasındadır.
 • Sonuç 1 çıkarsa 30 dakikadan fazla su geçirmeme özelliği vardır.


Emniyet Kemeri ile İlgili Standartlar

 • EN 355 Şok emici halatlar için standart
 • EN 358 Bel tipi emniyet kemer standardı
 • EN 361 Paraşüt tipi emniyet kemer standardı
 • EN 362 Emniyet kancası standardı
 • EN 353 Halatlı frenleme sistemi standardı
 • EN 360 Geri sarımlı makara düşme önleyici için standart
 • Vücut Koruyucular için Standartlar
 • EN 343 Yağmurluk standardı
 • EN 340 Genel iş elbiseleri standardı
 • EN 467 Sıvı kimyasallara karşı önlük standardı
 • EN 465 Kimyasallara karşı elbise standardı
 • EN 471 Reflektif elbise standardı
 • EN 469 ve 351 Isı ve alevden koruyucu elbise standardı
 • EN 412 Kesilmeye karşı önlük standardı
 • EN 464 Sıvı-gaz kimyasal koruyuculu elbiseler standardı
 • EN 1073-1 Radyoaktif kirliliğe karşı elbise standarttı
 • Ayak Koruyucular İçin Standartları
 • EN 20347 Minimal riskler için ayak koruma standardı
 • EN 20346 Koruyucu ayakkabı standarttı (100 joule'lük darbeye karşı ayak koruma)
 • EN 345 Koruyucu ayakkabı standarttı (200 joule'lük darbeye karşı ayak koruma)